Woordschilder

Woorden en gedachten, totaal willekeurig maar oh zo intrigerend.

Verbouwereerd

BetekenisBijvoeglijk naamwoordverbouwereerdstomverwonderd; verbijsterd; met stomheid geslagen; perplex; erg verbaasd "verbouwereerd reageren"Synoniemen: stomverbaasd, perplex, sprakeloos, stomverwonderd, stupéfait, verbluft

Lees meer

Huwelijksjubileum

Betekenis Een huwelijksverjaardag of huwelijksjubileum is een moment waarop mensen de dag vieren dat zij een bepaald aantal jaren zijn getrouwd. Zo spreekt men bijvoorbeeld over een koperen huwelijk bij 12½ jaar getrouwd zijn, of een zilveren huwelijk bij 25 jaar....

Lees meer

Mission Statement

BetekenisEen missie of de uit het Engels ontleende term mission statement is een beknopte omschrijving van de hogere doelstelling van een bedrijf of organisatie.Het doel van een missie is het bevorderen van de cohesie en coherentie van de organisatie. Een missie komt...

Lees meer

Zonsopkomst

BetekenisZelfstandig naamwoordzonsopkomsthet opkomen van de zon "De zonsopkomst zien de meeste stedelingen niet vaak."

Lees meer

Gezin

BetekenisZelfstandig naamwoordgezin (het ~ | meervoud gezinnen)man, vrouw en eventuele kinderen; huisgezin; familieleden in één huishouden; mensen die samen in één huis wonen "een onvolledig gezin"Synoniemen: familie, huisgezin, huishoudinggezineen huishouden...

Lees meer

Kostbaar

BetekenisBijvoeglijk naamwoordkostbaarveel waard; waardevol "mijn tijd is kostbaar"Synoniemen: waardevolkostbaarduur; prijzig; duur "een kostbare vaas/ring"Synoniemen: onvoordelig, prijzig, duurkostbaarduur, waardevol  VoorbeeldzinnenNiets is zo kostbaar als tijd.Dit...

Lees meer

Autoriteit

BetekenisZelfstandig naamwoordautoriteit (de ~ | meervoud autoriteiten)iem. van erkend gezag "de plaatselijke autoriteiten"Synoniemen: gezagdrager, gezagsdrager, gezagsdragersautoriteit (de ~ | meervoud autoriteiten)iemand met veel specifieke kennis; deskundige;...

Lees meer

Verdriet

BetekenisZelfstandig naamwoordverdriet (het ~)gevoel van droefheid "verdriet hebben"Synoniemen: bedroefdheid, droefenis, droefheid, kommer, pijn, smart, triestheid,treurigheid, treurnis, weeverdrieteen gevoel van droefheid "Dat doet...

Lees meer

Wanhoop

BetekenisZelfstandig naamwoordwanhoop (de ~)ellendige toestand waarin men geen uitkomst meer ziet "de wanhoop nabij zijn"Synoniemen: aporie, radeloosheid, vertwijfelingwanhoopeen ellendige toestand waarin men geen uitkomst meer ziet "Uit pure wanhoop sneed hij zich de...

Lees meer

Zenuwinzinking

BetekenisZenuwinzinking is een informele benaming voor een aantal acute psychische symptomen die optreden bij mensen die eerder geen klachten hadden. Deze symptomen kunnen uiteenlopen van zenuwachtig of obsessief gedrag tot angststoornissen en depressies. Soms kunnen...

Lees meer

Meerminners

BetekenisHet houden van meerdere mensenEen praatgroep van De Meerminners is een plek waar polyamorie en andere open relatievormen normaal zijn. Je kunt vertellen over je ervaringen met non-monogamie, vragen hoe anderen polyamorie doen en relatiekwesties voorleggen...

Lees meer

Polyamorie

BetekenisPolyamorie (van het Griekse πολύ poly, "veel, meerdere", en Latijnse amor, "liefde") staat voor een levenswijzewaarin men open staat voor het gelijktijdig hebben van meer dan één liefdesrelatie, waarbij ook ruimte is voor seksualiteit op de voorwaarde dat het...

Lees meer