Woordschilder

Woorden en gedachten, totaal willekeurig maar oh zo intrigerend.

Hoop

BetekenisZelfstandig naamwoordhoop (de ~)wens dat er iets gunstigs gebeurt "hoop krijgen"hoopiemand op je altijd kunt rekenen; iem. op wie men vertrouwen kan; iets dat bescherming biedt "hoop in bange dagen"Synoniemen: toeverlaat, toevluchthoopeen weg die toegang...

Lees meer

Ontredderd

BetekenisBijvoeglijk naamwoordontredderderg in de war "een ontredderd land"Synoniemen: desolaatontredderdin hoge mate verbaasd Synoniemen: onthutst, besodemieterd, ontdaan, ontsteld, verbijsterd, ontzet

Lees meer

Ontdaan

BetekenisBijvoeglijk naamwoordontdaanin hoge mate verbaasd "de familie was erg ontdaan over de dood van de hond"Synoniemen: onthutst, besodemieterd, ontredderd, ontsteld, verbijsterd, ontzet VoorbeeldzinnenZe is ontdaan.Ontdaan van de kopVers, ontdaan van...

Lees meer

Verslagen

BetekenisBijvoeglijk naamwoordverslagenmismoedig; moedeloos; mistroostig; troosteloos Synoniemen: moedeloos, defaitistisch, mismoedig, mistroostig, ontmoedigd VoorbeeldzinnenOnze ploeg heeft onze tegenstander met 5-4 verslagen.Het verslagen Griekenland overwon zijn...

Lees meer

Melancholie

Betekenis Zelfstandig naamwoord melancholie (de ~) zwaarmoedigheid; bedroefdheid om voorbije zaken  Synoniemen: weemoed   Voorbeeldzinnen Bach slaagde erin muziek in pure melancholie om te zetten.

Lees meer

Woord

Betekenis Zelfstandig naamwoord woord (het ~ | meervoud woorden) spraakklank of geheel van spraakklanken dat op zichzelf een betekenis heeft of de zichtbare voorstelling hiervan  "dat is het woord niet" woord (het ~) woord van eer; belofte; erewoord  "zijn woord...

Lees meer

Ongelofeloos

BetekenisBijvoeglijk naamwoordongelofeloosgrote verwondering wekkend Synoniemen: wonderbaarlijk, miraculeus, ongelofelijk, ongelooflijk, onwaarschijnlijk, wonder,wonderbaar, wonderlijk, kras

Lees meer

Afvalstoffenheffing

BetekenisDe afvalstoffenheffing (of reinigingsheffing) is een gemeentelijke bestemmingsheffing waarvan de opbrengst wordt gebruikt om de vuilnisinzameling en -verwerking te bekostigen. Huishoudens betalen in veel gevallen een vast bedrag per jaar.

Lees meer

Sneeuw

BetekenisZelfstandig naamwoordsneeuw (de ~)storing in televisiebeelden sneeuwin kristallen bevroren water "De sneeuw zeeg dwarrelend neer uit de grauwe lucht en vormde al snel een dikke laag op de takken."sneeuwruis weergegeven door een televisietoestel "Door...

Lees meer