Woordschilder

Woorden en gedachten, totaal willekeurig maar oh zo intrigerend.

Tuitelig

BetekenisTuitelig - bn. (-er, -st), (gew.) tuitelachtig; licht in ’t hoofd, duizelig : hij is tuitelig Ik sta voor Wim en geef hem een knuffel, mijn armen om hem heen slaand. Opeens zegt hij: "Niet loslaten nu hoor, anders val ik om! Ik sta heel onstabiel." Ik vraag...

Lees meer

Passion

BetekenisZelfstandig naamwoordpassie (de ~ | meervoud passies)hartstocht "met (veel) passie"Synoniemen: hartstochtpassie (de ~ | meervoud passies)verhaal over het lijden van Christus; het lijden van Christus "de passie van...

Lees meer

Scan

BetekenisZelfstandig naamwoordscan (de ~ | meervoud scans)elektronisch onderzoek "een scan maken" VoorbeeldzinnenPrint, kopieer of scan één enkele afbeelding.Het SCAN heeft op 6 november 2000 een advies goedgekeurd.digitale magneetbandinstrumentatierecorders voor het...

Lees meer

Revalidatietraject

BetekenisZelfstandig naamwoordrevalidatie (de ~)herstel na een ziekte "na zijn revalidatie kon hij weer voor halve dagen aan het werk"Synoniemen: reconvalescentie VoorbeeldzinnenRevalidatie-uitkeringenmedische revalidatieRevalidatie/Fysische geneeskunde en...

Lees meer

Dineren

BetekenisWerkwoorddineren's avonds eten "in een restaurant dineren"dinerenhet diner gebruiken "Wij gaan vanavond dineren in de stad." VoorbeeldzinnenHier is waar ze meestal dineren.

Lees meer

Highs & lows

You'll get to known your highest highs and your lowest lows. And this is the part where you find out who you are.Starting anything is a rollercoaster with the highest highs and lowest lows.- Jack DorseyYou will have the highest of highs and the lowest of lows, just...

Lees meer

Bevestiging

BetekenisZelfstandig naamwoordbevestiging (de ~)het vastmaken "een bevestiging aan .."bevestiging (de ~)het beamen "ter bevestiging van"Synoniemen: affirmatie, jabevestigingbevestiging, staving; officiële erkenning v.e. diploma;...

Lees meer

Productief

BetekenisBijvoeglijk naamwoordproductiefveel producerend; mbt. voortplanting "een productieve dag"Synoniemen: vruchtbaarproductieflonend; rendabel; winstgevend; voordelig; lucratief; economisch rendabel; rendabel "parttimer zijn net zo productief als...

Lees meer

Cognitieve storing

BetekenisCognitieve functies worden ook wel 'kennende functies' genoemd. ... Eencognitieve stoornis is een stoornis in een of meer cognitieve functies. Dit kan problemen opleveren met het geheugen, taal, gedrag en het oplossen van problemen. Een cognitieve stoornis...

Lees meer

Begraven

BetekenisWerkwoordbegravenverkondigen; (een dode) ter aarde bestellen "een dode/familielid begraven"Synoniemen: uitdragenbegravenmet grond bedekken "met bloed besmeurde kleding begraven"begravenzich verbergen achter bezigheden "zich onder het werk begaven"begraveniets...

Lees meer

Verbouwereerd

BetekenisBijvoeglijk naamwoordverbouwereerdstomverwonderd; verbijsterd; met stomheid geslagen; perplex; erg verbaasd "verbouwereerd reageren"Synoniemen: stomverbaasd, perplex, sprakeloos, stomverwonderd, stupéfait, verbluft

Lees meer

Huwelijksjubileum

Betekenis Een huwelijksverjaardag of huwelijksjubileum is een moment waarop mensen de dag vieren dat zij een bepaald aantal jaren zijn getrouwd. Zo spreekt men bijvoorbeeld over een koperen huwelijk bij 12½ jaar getrouwd zijn, of een zilveren huwelijk bij 25 jaar....

Lees meer

Unicorn

Tussen al die grijze dagen met gitzwarte wolken zit een regenboog unicorn verstopt. Die komt soms toch even om het hoekje piepen.- Elkana

Lees meer

Verdriet

En als ik weer verdrietig ben, loop je dan even naar buiten en zet je de vogels aan? Ik hoop dat ik ze dan weer horen kan...- Wim

Lees meer

Weet

Je wist het alleen zelf nog niet.- M.Dit is iets wat ik al aan voelde komen en eigenlijk al wist. Je wist het alleen zelf nog niet...

Lees meer

Mission Statement

BetekenisEen missie of de uit het Engels ontleende term mission statement is een beknopte omschrijving van de hogere doelstelling van een bedrijf of organisatie.Het doel van een missie is het bevorderen van de cohesie en coherentie van de organisatie. Een missie komt...

Lees meer

Zonsopkomst

BetekenisZelfstandig naamwoordzonsopkomsthet opkomen van de zon "De zonsopkomst zien de meeste stedelingen niet vaak."

Lees meer

Gezin

BetekenisZelfstandig naamwoordgezin (het ~ | meervoud gezinnen)man, vrouw en eventuele kinderen; huisgezin; familieleden in één huishouden; mensen die samen in één huis wonen "een onvolledig gezin"Synoniemen: familie, huisgezin, huishoudinggezineen huishouden...

Lees meer

Kostbaar

BetekenisBijvoeglijk naamwoordkostbaarveel waard; waardevol "mijn tijd is kostbaar"Synoniemen: waardevolkostbaarduur; prijzig; duur "een kostbare vaas/ring"Synoniemen: onvoordelig, prijzig, duurkostbaarduur, waardevol  VoorbeeldzinnenNiets is zo kostbaar als tijd.Dit...

Lees meer

Autoriteit

BetekenisZelfstandig naamwoordautoriteit (de ~ | meervoud autoriteiten)iem. van erkend gezag "de plaatselijke autoriteiten"Synoniemen: gezagdrager, gezagsdrager, gezagsdragersautoriteit (de ~ | meervoud autoriteiten)iemand met veel specifieke kennis; deskundige;...

Lees meer

Verdriet

BetekenisZelfstandig naamwoordverdriet (het ~)gevoel van droefheid "verdriet hebben"Synoniemen: bedroefdheid, droefenis, droefheid, kommer, pijn, smart, triestheid,treurigheid, treurnis, weeverdrieteen gevoel van droefheid "Dat doet...

Lees meer

Wanhoop

BetekenisZelfstandig naamwoordwanhoop (de ~)ellendige toestand waarin men geen uitkomst meer ziet "de wanhoop nabij zijn"Synoniemen: aporie, radeloosheid, vertwijfelingwanhoopeen ellendige toestand waarin men geen uitkomst meer ziet "Uit pure wanhoop sneed hij zich de...

Lees meer

Zenuwinzinking

BetekenisZenuwinzinking is een informele benaming voor een aantal acute psychische symptomen die optreden bij mensen die eerder geen klachten hadden. Deze symptomen kunnen uiteenlopen van zenuwachtig of obsessief gedrag tot angststoornissen en depressies. Soms kunnen...

Lees meer

Meerminners

BetekenisHet houden van meerdere mensenEen praatgroep van De Meerminners is een plek waar polyamorie en andere open relatievormen normaal zijn. Je kunt vertellen over je ervaringen met non-monogamie, vragen hoe anderen polyamorie doen en relatiekwesties voorleggen...

Lees meer

Polyamorie

BetekenisPolyamorie (van het Griekse πολύ poly, "veel, meerdere", en Latijnse amor, "liefde") staat voor een levenswijzewaarin men open staat voor het gelijktijdig hebben van meer dan één liefdesrelatie, waarbij ook ruimte is voor seksualiteit op de voorwaarde dat het...

Lees meer

Hoop

BetekenisZelfstandig naamwoordhoop (de ~)wens dat er iets gunstigs gebeurt "hoop krijgen"hoopiemand op je altijd kunt rekenen; iem. op wie men vertrouwen kan; iets dat bescherming biedt "hoop in bange dagen"Synoniemen: toeverlaat, toevluchthoopeen weg die toegang...

Lees meer

Ontredderd

BetekenisBijvoeglijk naamwoordontredderderg in de war "een ontredderd land"Synoniemen: desolaatontredderdin hoge mate verbaasd Synoniemen: onthutst, besodemieterd, ontdaan, ontsteld, verbijsterd, ontzet

Lees meer

Ontdaan

BetekenisBijvoeglijk naamwoordontdaanin hoge mate verbaasd "de familie was erg ontdaan over de dood van de hond"Synoniemen: onthutst, besodemieterd, ontredderd, ontsteld, verbijsterd, ontzet VoorbeeldzinnenZe is ontdaan.Ontdaan van de kopVers, ontdaan van...

Lees meer

Verslagen

BetekenisBijvoeglijk naamwoordverslagenmismoedig; moedeloos; mistroostig; troosteloos Synoniemen: moedeloos, defaitistisch, mismoedig, mistroostig, ontmoedigd VoorbeeldzinnenOnze ploeg heeft onze tegenstander met 5-4 verslagen.Het verslagen Griekenland overwon zijn...

Lees meer

Melancholie

Betekenis Zelfstandig naamwoord melancholie (de ~) zwaarmoedigheid; bedroefdheid om voorbije zaken  Synoniemen: weemoed   Voorbeeldzinnen Bach slaagde erin muziek in pure melancholie om te zetten.

Lees meer

Woord

Betekenis Zelfstandig naamwoord woord (het ~ | meervoud woorden) spraakklank of geheel van spraakklanken dat op zichzelf een betekenis heeft of de zichtbare voorstelling hiervan  "dat is het woord niet" woord (het ~) woord van eer; belofte; erewoord  "zijn woord...

Lees meer

Ongelofeloos

BetekenisBijvoeglijk naamwoordongelofeloosgrote verwondering wekkend Synoniemen: wonderbaarlijk, miraculeus, ongelofelijk, ongelooflijk, onwaarschijnlijk, wonder,wonderbaar, wonderlijk, kras

Lees meer

Afvalstoffenheffing

BetekenisDe afvalstoffenheffing (of reinigingsheffing) is een gemeentelijke bestemmingsheffing waarvan de opbrengst wordt gebruikt om de vuilnisinzameling en -verwerking te bekostigen. Huishoudens betalen in veel gevallen een vast bedrag per jaar.

Lees meer

Sneeuw

BetekenisZelfstandig naamwoordsneeuw (de ~)storing in televisiebeelden sneeuwin kristallen bevroren water "De sneeuw zeeg dwarrelend neer uit de grauwe lucht en vormde al snel een dikke laag op de takken."sneeuwruis weergegeven door een televisietoestel "Door...

Lees meer